Salon 2019 – Informatie voor deelnemers kunstenaarsleden

De Beoordelingscommissie nodigt u graag weer uit om deel te nemen aan de Salon 2019.

Graag zien we weer fonkelnieuwe werken, gemaakt in 2019; NB: werken uit voorgaande jaren worden helaas niet tentoongesteld!!

ALLE disciplines zijn welkom. Op deze manier wordt de tentoonstelling een verrassing en geeft inzicht in wat collega-leden-kunstenaars beweegt.

De Salon is als zoals altijd een verkooptentoonstelling.

Er worden alleen werken getoond van Arti kunstenaarsleden; werken van kunstlievenden of andersoortige lidmaatschappen worden niet tentoongesteld.

BELANGRIJKE DATA:
Opening: vrijdag 6 december van 19 – 22 u met een feestelijke avond
Inleveren werk: maan- 2 of dinsdag 3 december 2019 tussen 9.15 – 15.30 u
Ophalen werk: maandag 6 januari 2020 tussen 09 -15.30 uur
Expo gesloten op: 25, 26 december 2019 en 1 januari 2020

U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Alle praktische informatie over de tentoonstelling vindt u in de bijlagen. Mocht u, naar aanleiding van dit schrijven, vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marjo Boeijen, (020-6245134 – keuze 2) of e-mail marjo@arti.nl

Met vriendelijke groet,
namens de Beoordelingscommissie

Marjo Boeijen
Tentoonstellingscoördinator
Arti et Amicitiae