SALON 2018 – info voor deelnemend kunstenaars

BELANGRIJKE DATA:
Opening: vrijdag 21 december van 19 – 22 u met een spetterend Salon-feest
Inleveren werk: maan- 17 of dinsdag 18 december 2018 tussen 9.15 – 15.30 u
Ophaalfinissage op woensdag!! 23 januari 2019 tussen 14.30 – 17.30 uur
Ophalen werk: donderdag!! 24 januari 2019 tussen 09 -15.30 uur
Tentoonstellingsduur: 22 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019

U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Alle praktische informatie over de tentoonstelling vindt u  in uw uitnodiging. Mocht u, naar aanleiding van dit schrijven, vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen (Marjo Boeijen, 020-6245134 – keuze 2) of e-mail marjo@arti.nl
Laden / lossen kan alleen tussen 9-11 uur. Zet knipperlichten aan en laat autodeur of -klep open zodat duidelijk is dat u aan het ‘lossen’ bent. De parkeerwachters in de binnenstad zijn streng.

Maximale afmeting van het werk i.v.m. de beschikbare ruimte – tweedimensionaal werk, maximaal 2 vierkante meter (bv. 200 x100 cm). NB in 2017 zijn soms meer werken samen binnen de afmeting aangenomen, dat kan dit jaar 2018 niet. Dus: één werk per kunstenaar binnen de gestelde afmetingen
– ruimtelijk werk, maximaal 1 kubieke meter

Performances en optredens tijdens de duur van de Salon en/ of openingsacts bij de opening zijn van harte welkom; de vloeren van de zalen staan ter beschikking aan de kunstenaarsleden, voor optredens, een concert, performance, voordracht, een lezing of een lied. Als u graag iets bij de opening wilt doen, dan uw plan graag inleveren vóór 4 oktober as. bij marjo@arti.nl. Dan kunnen wij met de BC een mooie indeling voor de avond maken en kan uw naam of werktitel zeker mee in de gedrukte nieuwsbrief november – december 2018.

Apparatuur bij multimediawerk, films, geluidscomposities en andere vormen van werken op monitor, screen of andere elektronische drager, graag zelf aanleveren. De aanwezigheid van technische apparatuur in Arti is zeer beperkt.

Werk met specifieke technische gebruiksaanwijzing: Mocht uw deelnemend werk een specifieke technische gebruiksaanwijzing hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk per mail door te geven aan marjo@arti.nl . Bij inlevering van het werk, deze info óp het werk te bevestigen en bij de inrichting het zelf te komen installeren op woensdag 19 of donderdagochtend 20 december. Dit om het risico uit te sluiten dat het niet naar wens gebeurt, of beschadigd wordt. Er zijn zo’n kleine 300 deelnemers, dank voor uw begrip voor deze ‘regeltjes’. U weet inmiddels waarom.
Installatie-film-DVD: aanleveren op USB of DVD (nooit per mail of wetransfer) en zelf even uittesten of het gesmeerd draait op onze of op uw eigen apparatuur.
Sokkels: kunnen niet gereserveerd worden, om het risico dat deze al in gebruik zijn genomen, uit te sluiten. Alleen uw eigen sokkel is gegarandeerd voor uw eigen gebruik.
Voor elk werk geldt dat het voorzien moet zijn van een deugdelijk ophangsysteem.
De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor, werk dat te groot is of zonder ophangsysteem wordt aangeleverd, niet op te hangen, om dezelfde reden als hierboven vermeld.