Mathilde Mupe

Mathilde Mupe

Mathilde μP (uitgesproken als muPe) creëert en experimenteert met een mix van technieken en disciplines. Al jong had ze oog voor mechaniek, elektronica en kleur. In 1993 kwam ze met haar werk ‘The Stone Age Computer’ op internationaal terrein. Dit was haar eerste elektronische installatie. Deze computer interface van planten en keien was gebouwd voor gebruik bij een buiten event waar internet aan Nederland werd geïntroduceerd. Haar latere werken hebben ook de interactie met het publiek als element. In 2007 slaagde ze voor de fotoacademie met Floor Portraits dat fotografie en ruimtelijke installatie combineert.

Haar fotografische specialisatie ‘documentaire’ past ze toe in autonome series waarin ‘split-second’ momenten en kleur een rol spelen. Dat Mathilde μP de disciplines documentaire en autonome fotografie bij elkaar brengt is bijvoorbeeld te zien in haar serie Copy Kittens. Hierin maakt ze in documentaire stijl minutieus geënsceneerde foto’s waarin ze zelf model staat voor diverse vrouwelijke trends uit afgelopen decennia. In recente jaren heeft Mathilde de pen en penseel weer opgepakt. Sinds het begin van de coronapandemie werkt ze aan een serie tekeningen Opgehokt. In deze inmiddels meer dan 100 schetsen doet ze verslag van de pandemie in Amsterdam. Een tekening kan in terloopse momenten van het alledaagse komen en achteraf op papier worden gezet, zonder hindernis van standpunt of instelling op het oment zelf zoals met een camera gebeurt. Onder voorbehoud is deze serie van 12 tot 19 April 2021 in Arti’s ArtSpace te zien. Mathilde μP exposeert in binnen- en buitenland op events, hackercampings, ministeries en in musea en galeries. In de documentaire Hippies from Hell (2006) door Ine Poppe is de bouw, opbouw en werking van haar installatie Power Pong te zien.

Power Pong, door te fietsen wordt een jaren zeventig computerspel Pong van stroom voorzien en met het stuur bedient men het batje op het scherm. Bovenstaand was de opgestellling in Stuttgart.


Dokatent annex Pinholeblogtent. Deze tent was omgebouwd tot camera en fotolabratorium, met op de buitenkant een blogverslag van het proces tijdens het verblijf op een hackercamping congres.

BLAUW! Een constellatie van 7 foto’s uit de serie Kleur Psychose, 150x60cm.

Londen metro dresscode

MORE. Mixed media constellation. july 2020, by Mathilde muPe. The idea ignited out of an exhibition restriction to show work smaller than 30×40 . The coronacrisis had not only impact on the visual art scene, concert halls were closed for month and when reopening had to downsize their ticketsales to guarantee the safe distance in the audience.
Onthokten nemen de situatie door: Bij mij inde straat is helemaal geen Corona
Corona liefde op het Remrandtplein. De terassen zijn nog allemaal dicht, en cafe deuren dicht. Getekend vrijdagmiddag op lokatie.
Copy Kittens: Data prinses II. A woman stands behind a computer in 1984 and hold a diskette
Zeedijk april 2020
Copy Kittens: After the party. A woman texting friends
Copy Kittens; Rules to parties