Dirk Jan Jager

Dirk Jan Jager

Dirk Jan Jager is een performancekunstenaar die werkt in verschillende technieken. Hij begon zijn carrière als schilder en in zijn performances benadert hij de schilderkunst vanuit ongebruikelijke perspectieven. In veel van zijn performances wordt het levende oppervlak van het lichaam gedefinieerd als een gebied van interventie. Het wordt een leeg schilderdoek.

Jager zinspeelt op motieven uit de schilderkunst en mythische figuren om het lichaam te regisseren. Een vertrouwd beeld functioneert als een tweede huid, die tijdens de performance geleidelijk wordt afgepeld om een anoniem generiek lichaam te openbaren. Een centraal element in zijn werk is de geste van identiteiten uitwissen en de beelden die daarbij horen. Een ander aspect van zijn werk is zijn interesse in rituelen en ‘rites de passage’ en transformatieve fasen die de geboorte van een nieuw persoon mogelijk maken.

Performance van Dirk Jan Jager in Arti et Amicitiae.
Performance van Dirk Jan Jager in Arti et Amicitiae.