Margreet Bouman

Margreet Bouman

Toon galerij

Mijn werk vormt van af de jaren 80 één geheel. Vanaf die tijd ben ik zelf aanwezig in mijn werk. Aanvankelijk als persoon, later bijna uitsluitend als portret. Het gaat niet om uiterlijke gelijkenis of een registratie van mijn voorkomen. Ik doe geen moeite een werk te laten lijken. Het werkelijke onderwerp is mijn opvatting over de mens in relatie tot zichzelf en zijn verhouding tot de wereld. Uitganspunt ligt in het schilderen, deze invalshoek bepaalt de uiteindelijke vorm.