Zan van Alderwegen

Zan van Alderwegen

Monumentale Poëzie zonder woorden.

Met mijn fotografie richt ik mij op kleine, ogenschijnlijk onbeduidende voorwerpen – objecten waar mensen in het dagelijks leven aan voorbijgaan.

In mijn werk probeer ik het futiele te verheffen tot iets monumentaals. Juist de dingen die normaal gesproken in de schaduw staan, zet ik in het volle licht. Ik probeer zo de aandacht te vestigen op ‘het geheime leven van de dingen’ en een lans te breken voor een andere, geconcentreerdere manier van waarnemen.

Hoewel druktechniek en formaat van de uiteindelijke afdrukken van groot belang zijn, gaat het mij om meer dan een formeel spel met schaal, kleur en vorm.

Veel voorwerpen bezitten voor mij een specifiek karakter en stralen een bepaald gevoel uit. Zij zijn voor mij daarmee meer dan levenloze materie.

Verhalen, mythes en psychologische processen zijn van groot belang in mijn persoonlijk leven. En daarmee ook in de waardering en weergave van bepaalde objecten. Een foto van een koplamp of dopje is dus altijd meer dan alleen een weergave van het object zelf, een bloem is meer dan simpelweg ‘een bloem’. Het verwijst naar iets dat buiten het getoonde object zelf ligt en vaak juist immaterieel van karakter is. Het overstijgt het concrete. Daarin schuilt voor mij de waarde van veel kunst: het banale en futiele transformeren tot iets universeels en tijdloos.

 

Zan van Alderwegen
Koningklijke Academie voor Kunst en Vormgeving -‘s Hertogenbosch
Monumentaal Vormgeving  – 1988
www.zan.nu

Toon galerij