Exposeren in de ArtSpace

De voormalige rookruimte van de sociëteit van Arti et Amicitiae is beschikbaar voor tentoonstellingen als de ArtSpace. Hiermee biedt het bestuur van Maatschappij Arti et Amicitiae een platform aan de leden kunstenaar van Arti et Amicitiae om hun werk te tonen in een toegankelijke en sfeervolle ambiance. Alleen leden Kunstenaar van Arti et Amicitiae kunnen deelnemen aan de ArtSpace.

Voor beschikbaarheid en data kun je contact opnemen met Dirk Jan Jager, kunstenaarslid en coördinator van de ArtSpace via info@dirkjanjager.nl

Verzekering
De tentoongestelde werken vallen niet onder de verzekering van Arti. Arti stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van geëxposeerde werken.

Expostietijden en -duur
De expositie tijden van de ArtSpace worden in overleg bepaald en vallen alleen tijdens de reguliere openingstijden van de sociëteit van Arti (maandag tot en met donderdag van 12:00 – 23:00). De ArtSpace is dientengevolge in het weekend niet toegankelijk voor publiek. Een expositie in de ArtSpace van Arti kan maximaal 2 weken duren. De ArtSpace dient op vrijdag om 17:00 leeg te worden opgeleverd. Bij een 2 weekse verhuur kan het voorkomen dat, in het geval van een opening of een feest op de vrijdag, er in de avond meubels in de ruimte moeten worden geplaatst. De opening van een expositie vindt plaats op maandagen.
Op zaterdag en zondag gaat de commerciële verhuur van de sociëteit altijd voor. Indien er een expositie gebouwd staat in de ArtSpace ten tijde van een commerciële verhuur, kan het voorkomen dat werken in het weekend moeten worden verhangen/herplaatst. Exposant kan gevraagd worden daarbij aanwezig te zijn om werken te verhangen/te verplaatsen.

Veiligheid
De ArtSpace is, naast expositieruimte, ook een officiële vluchtroute. De doorgang mag dientengevolge op geen enkele manier geblokkeerd zijn door obstakels, zoals bijvoorbeeld drie dimensionale werken of meubilair. Driedimensionale en zware voorwerpen mogen alleen geplaatst worden in overleg met en met toestemming van de Technische Dienst en op de plaats die de Technische Dienst aanwijst.

Opbouw
Exposant is volledig zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de ArtSpace.
Boren in de muren, vloer of plafond van de ArtSpace is niet toegestaan. Bij het ophangen van zwaardere werken moet eerst toestemming worden gevraagd aan de Technische Dienst van Arti. Er mogen geen (kleur)aanpassingen aan de kozijnen, muren, vloer en verlichting plaatsvinden

Afbouw
Na Afloop van de expositie dient de ruimte weer schoon en in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Dit betekent dat alle kunstwerken de laatste dag van de expositie zijn verwijderd en dat uiterlijk voor 12 uur de volgende werkdag de muren in oorspronkelijke staat worden teruggebracht, dat wil zeggen gaatjes gedicht en bijgeverfd. Materialen hiervoor zijn op te vragen bij de Technische Dienst.

Transport
Exposant verzorgt en betaalt zelf het transport van geëxposeerde werken. Arti is niet aansprakelijk voor schade en of diefstal van werken tijdens transport.

Kosten
De huurprijs voor de ArtSpace bedraagt €10,- excl. btw, per dag, voor aanvang van de opbouw van de expositie te voldoen door middel van de door Arti per mail toegezonden factuur. Bij afzegging worden administratiekosten à €3,- per expositie dag in rekening gebracht.

Catering
Het is niet toegestaan om zelf bier, wijn, sap en overige consumpties etc. mee te nemen tijdens de opening van de expositie en als de sociëteit is geopend. Consumpties dienen te allen tijde te worden afgenomen van de sociëteit. Consumpties worden direct na afloop van een expositie-dag afgerekend aan de bar van de sociëteit. Exposant dient zelf met gasten te communiceren of zij op rekening van exposant drinken of direct afrekenen aan de bar. Exposant geeft dit ook door aan de bedrijfsleider van de sociëteit, Kaj Kraaij, of aan de dienstdoende barmedewerker.
Indien exposant consumptiebonnen wil geven aan bezoekers, kunnen deze uitsluitend afgenomen/gekocht worden aan de bar van Arti. Een consumptiebon kan worden ingewisseld voor een pils (een gewoon tapbiertje), huiswijn, maltbier, koffie of thee. Speciale dranken, zoals bijvoorbeeld witbier, bock bier, een Duvel, sterke drank of een andere wijn dan huiswijn, dienen apart te worden afgerekend aan de bar dan wel aangeslagen op rekening van de exposant. NB: consumptiebonnen zijn nooit gratis voor de opening van de Art Space en worden altijd aangeslagen op de rekening van de exposant.

Publiciteit
De tentoonstellingen in de ArtSpace worden aangekondigd op de website van Arti en in de wekelijkse e-mail. De kopij hiervoor dient uiterlijk halverwege de maand voorafgaande aan de maand waarin geëxposeerd wordt aangeleverd te worden bij de Pr-medewerker van Arti. De exposant is zelf verantwoordelijk voor aanlevering van het juiste materiaal volgens de juiste richtlijnen en het versturen van digitale of gedrukte uitnodigingen en vermelding in de diverse agenda’s.

Verkoop van werk
De opbrengst van eventuele verkopen is geheel voor de kunstenaar. Arti berekent geen provisie.