Exposeren in de ArtSpace

De voormalige rookruimte van de sociëteit van Arti et Amicitiae is beschikbaar voor tentoonstellingen als de ArtSpace. Hiermee biedt het bestuur van Maatschappij Arti et Amicitiae een platform aan de leden kunstenaar van Arti et Amicitiae om hun werk te tonen in een toegankelijke en sfeervolle ambiance. Alleen leden Kunstenaar van Arti et Amicitiae kunnen deelnemen aan de ArtSpace.

Voor beschikbaarheid en data kun je contact opnemen met Dirk Jan Jager, kunstenaarslid en coördinator van de ArtSpace via info@dirkjanjager.nl

De volledige voorwaarden krijgt u bij aanmelding voor de Artspace.
Deze dienen ingevuld en ondertekend te worden gemaild naar martine@arti.nl en info@dirkjanjager.nl

Verzekering
De tentoongestelde werken vallen niet onder de verzekering van Arti. Arti stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van geëxposeerde werken.

 1. Expositietijden en -duur
  De expositie tijden van de de ArtSpace worden in overleg bepaald en vallen alleen tijdens de reguliere openingstijden van de sociëteit van Arti (maandag tot en met vrijdag van 12:00 – 23:00) De ArtSpace is dientengevolge in het weekend niet toegankelijk voor publiek. Een expositie in de ArtSpace van Arti kan maximaal 2 weken duren.
  De ArtSpace moet de laatste vrijdag van de expositieduur worden afgebouwd.
  Op zaterdag en zondag gaat de commerciële verhuur van de sociëteit altijd voor.
  Indien er een expositie gebouwd staat in de ArtSpace ten tijde van een commerciële verhuur, kan het voorkomen dat werken in het weekend moeten worden verhangen/herplaatst. Exposant kan gevraagd worden daarbij aanwezig te zijn om werken te verhangen/te verplaatsen.
 2. Veiligheid
  De ArtSpace is, naast expositieruimte, ook een officiële vluchtroute. De doorgang mag dientengevolge op geen enkele manier geblokkeerd zijn door obstakels, zoals bijvoorbeeld drie dimensionale werken of meubilair. Driedimensionale en zware voorwerpen mogen alleen geplaatst worden in overleg met en met toestemming van de Technische Dienst en op de plaats die de Technische Dienst aanwijst.
 3. Opbouw
  Exposant is volledig zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de ArtSpace.
  Boren in de muren, vloer of plafond van de ArtSpace is niet toegestaan. Bij het ophangen van zwaardere werken moet eerst toestemming worden gevraagd aan de Technische Dienst van Arti. Er mogen geen (kleur)aanpassingen aan de kozijnen, muren, vloer en verlichting plaatsvinden
 4. Afbouw
  Na Afloop van de expositie dient de ruimte weer schoon en in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Dit betekent dat alle kunstwerken de laatste dag van de expositie zijn verwijderd en dat uiterlijk voor 12 uur de volgende werkdag de muren in oorspronkelijke staat worden teruggebracht, dat wil zeggen gaatjes gedicht en bijgeverfd. Materialen hiervoor zijn op te vragen bij de Technische Dienst.
 5. Transport
  Exposant verzorgt en betaalt zelf het transport van geëxposeerde werken. Arti is niet aansprakelijk voor schade en of diefstal van werken tijdens transport.
 6. Kosten
  De huurprijs voor De Front Gallery bedraagt €10,- excl. btw, per dag, voor aanvang van de opbouw van de expositie te voldoen aan de bar van de sociëteit in Arti. Bij afzegging worden administratiekosten à €3,- per expositie dag in rekening gebracht.
 7. Catering
  Het is niet toegestaan om zelf bier, wijn, sap en overige consumpties etc. mee te nemen tijdens de opening van de expositie en als de sociëteit is geopend. Consumpties dienen te allen tijde te worden afgenomen van de sociëteit. Consumpties worden direct na afloop van een expositie-dag afgerekend aan de bar van de sociëteit. Exposant dient zelf met gasten te communiceren of zij op rekening van exposant drinken of direct afrekenen aan de bar. Exposant geeft dit ook door aan de bedrijfsleider van de sociëteit, Kaj Kraaij, of aan de dienstdoende barmedewerker.
 8. Publiciteit
  De tentoonstellingen in de ArtSpace worden aangekondigd op de website van Arti en in de wekelijkse digitale e-mail en een event op facebook. De kopij hiervoor dient uiterlijk halverwege de maand voorafgaande aan de maand waarin geëxposeerd wordt aangeleverd te worden bij Mirjam Taverdin, de Pr-medewerker van Arti, via mirjam@arti.nl
  Max 120 woorden, en 1 beeld highres volstaat.
 9. Verkoop van werk
  De opbrengst van eventuele verkopen is geheel voor de kunstenaar. Arti berekent geen provisie.