Corona – toegangsbewijs

Waarde leden en bezoekers van Arti,

Zoals in de persconferentie van dinsdag 14 september duidelijk werd, is het vanaf 25 september verplicht om vanaf 13 jaar oud een corona-toegangsbewijs te laten zien als je een bezoek brengt aan een evenement, culturele instelling of horeca. Zo ook bij Arti. Vanaf 25 september vragen wij u om bij een bezoek aan onze sociëteit en tentoonstellingsruimte een corona- toegangsbewijs te laten zien.

We begrijpen dat dit een drempel kan zijn om Arti te bezoeken. We gaan bij Arti ons best doen om u daar zo goed mogelijk bij te helpen. U kunt bijvoorbeeld ook een geprint corona-toegangsbewijs meenemen, in plaats van de QR code op uw telefoon.

Zowel aan de bar in de soos als aan de balie in de tentoonstellingszalen moeten bezoekers, in combinatie met een identiteitsbewijs, het volgende tonen voor toegang:

– een vaccinatiebewijs (geldig vanaf 14 dagen na inenting); of
– een herstel bewijs (6 maanden geldig vanaf herstel); of
– een negatieve testuitslag via Testen voor Toegang (24 uur geldig).

Je kunt deze bewijzen tonen met CoronaCheck. Dit kan via een QR code op je telefoon, of met een geprint bewijs.

Uitgebreide informatie hoe een corona-toegangsbewijs kan worden gemaakt met een test-, vaccinatie- of herstel bewijs, staat op de website van de Rijksoverheid.

Als u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, stuurt u dan een mailtje naar arti@arti.nl. Wij proberen u zo goed mogelijk te woord te staan.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. We hopen allemaal dat we zo snel mogelijk weer van deze maatregel verlost zijn, maar de komende weken moeten we het hier mee doen.