Articula 17

ARTICULA 17
Articula neemt nimmer een blad voor de mond. Nu helemaal al niet. Hoezeer we allen ook belemmerd worden door mondkapjes en ander ongerief: Articula laat zich niet kennen. In nr. 17 leest u hoe uw collega’s de Corona-opsluiting hebben overleefd en meestal ook nuttig hebben gebruikt.
Bovendien legt zakelijk leider Johanna Somers uit hoe Arti de sluiting en de stilte heeft doorstaan. En tenslotte: beelden van die andere, ongewilde sluiting, op 30 april 1980, toen het straatrumoer vrijwel Arti’s zalen overspoelde. Met Articula 17 komt u de zomer door!

Klik hier voor Articula 17

Reserveren voor bezoek aan Arti

Na lange tijd begint het leven langzaam weer op gang te komen!
Vanaf 1 juli mag Arti et Amicitiae weer meer mensen toe laten in onze mooie sociëteit en tentoonstellingszalen en is er weer ruimte voor feestelijke openingen van tentoonstellingen en activiteiten. Dat is goed nieuws!

RESERVEREN
Reserveren voor regulier tentoonstellingsbezoek voor de bovenzalen, kan ter plaatse aan de balie. U hoeft dus niet meer vooraf te bellen. Voor lunch, koffie , borrel of diner raden wij u met klem aan wél vooraf telefonisch te reserveren (020- 6245134, optie sociëteit). Ter plaatse reserveren kunt u ook proberen, maar telefonisch gemaakte reserveringen gaan voor en vol = vol.

Reserveren voor tentoonstellingsopeningen en activiteiten is verplicht.
Dit kan via arti@arti.nl of telefonisch via 020-6245134.

Aan de schakers, biljarters en bridgers: u bent van harte welkom vanaf 20.30 uur. Voor deze groepen geldt: reserveren verplicht.

ZOMEROPENSTELLING
De gehele zomer is Arti open voor tentoonstellingsbezoek, lunch, koffie borrel en het verenigingsgevoel. Tentoonstellingen op zalen: dinsdag t/m zondag van 12-18 uur
Sociëteit: maandag t/m vrijdag van 12 – 23 uur

REGELS
Binnen de versoepeling van de Covid-19 maatregelen blijven we allemaal wél extra alert. Leidend blijft de 1,5 meter afstand regel, handhygiëne en thuisblijven bij lichte verkoudheidsklachten of koorts. Tevens worden er door het hele pand looproutes aangehouden, nemen wij bij binnenkomst een kort vragenlijstje met u door, noteren wij uw naam en telefoonnummer en wordt u geplaceerd bij bezoek aan de sociëteit. Betaling is pin only.

Uitnodiging aan leden deelname a Doodle a Day

UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE ARTI-EXPO:
‘A DOODLE A DAY’, do(odle) it yourself

Amsterdam,

Geachte Arti leden,

Na de succesvolle Arti-doodle-actie onder andere op FB, tijdens de Corona-quarantaine periode, is besloten om van dit spontane gebeuren een tentoonstelling in te richten. We hebben alle zalen beschikbaar.

De vele achterliggende gedachtes, frustraties, ontdekkingen, de verveling, de ZOOM-contacten, maar ook de positieve kanten ervan, zoals de samenhorigheid, de rust op straat en in de lucht, het bewuster genieten van de natuur en de heldere diepblauwe luchten of de lege agenda hebben jullie geuit in vele doodles.

Aangezien er een plek vrij is op de planning, de Nieuwe Leden expositie ‘Update’ is namelijk naar 2021 verschoven, is besloten door de commissies dat dit een tentoonstelling met een kwinkslag naar de huidige actualiteit zou kunnen worden.

Hierbij nodigt de Beoordelings Commissie (BC) alle doodelaars van harte uit om deel te nemen aan de expositie. Alle gemaakte doodles die ook reeds per mail al waren doorgestuurd mogen meedoen. Er zijn vooralsnog geen beperkingen over het aantal doodles per persoon, aangenomen dat ze niet groter zijn dan onregelmatige krabbeltjes tot A4-tjes; het wordt een soort Arti-doodle-Salon.

BELANGRIJKE DATA:
Expo open met te volgen protocol: zaterdag 20 juni van 12 – 18 uur (helaas wegens Coronamaatregelen geen officiële opening) t/m 15 juli 2020.
Per post op te sturen doodles moeten 9 juni binnen zijn, ze mogen ook in de Arti brievenbus worden gestopt, om onnodige drukte en dito contacten te voorkomen. Zie hieronder blad 2 voor details.
Einddatum tentoonstelling: 15 juli is de laatste tentoonstellingsdag open

U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Alle praktische informatie over de tentoonstelling vindt u op pagina 2. Mocht u, naar aanleiding van dit schrijven, vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marjo Boeijen op marjo@arti.nl.
Met vriendelijke groet
namens de Beoordelingscommissie

Marjo Boeijen
Tentoonstellingscoördinator
Arti et Amicitiae

Verzekering: niet van toepassing
Het gaat voornamelijk om (eventueel kopieën van) tekeningen en foto’s.
Deze kunt u per post sturen aan:

Arti et Amicitiae
t.a.v Marjo Boeijen
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
of u kunt de envelop zelf in de Arti brievenbus doen.

BELANGRIJK:
Vermeld uw naam op de achterkant van elk van uw doodles.
Sommige doodles hadden een titel, een verhaal of een gedachte; als dat bij u het geval is kunt u dit toevoegen in de envelop, geschreven of uitgeprint, wederom met uw naam leesbaar ondertekend, dan hangen we dat er bij.
LABEL: Uw label met uw naam en eventueel titel mag u deze keer als extra mini-doodle zelf maken en deze graag toevoegen in de envelop.

Voor terugzending: graag een lege envelop met uw naam en adres toevoegen, waar uw doodlewerk(en) in passen.
Na de expo zal Arti er dan port opdoen en ze u weer netjes retourneren. Dan hoeft u ze niet zelf op te halen, wederom om extra drukte of teveel onnodige contacten uit te sluiten.
Mocht u ze niet terug willen, vermeld dit er dan graag bij?

Performances en optredens tijdens de duur van de expo of openingsacts bij de opening zijn helaas deze keer om u bekende redenen niet welkom.

Doodle met specifieke technische ophang-gebruiksaanwijzing: mocht uw deelnemende doodle(s) een specifieke ophang vereisen, anders dan met naaldjes, dan verzoeken wij u vriendelijk dit erbij te vermelden en de benodigde touwtjes, plakkertjes, of wat het moge zijn, erbij te doen.

Aanmelden: u hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Arti vanaf 2 juni weer open

Beste Arti leden en geïnteresseerden, 

We zijn enorm verheugd te kunnen mededelen dat Arti et Amicitiae haar deuren vanaf dinsdag 2 juni weer opent voor tentoonstellingsbezoek en lunch/ diner*. Arti is nog altijd Arti, een prachtige plek voor de kunsten en verbondenheid tussen kunstenaars en kunstliefhebbers. Om een ieder een heel prettig en veilig bezoek aan Arti te kunnen bieden volgen we het protocol heropening musea en horeca en de richtlijnen van het RIVM en hebben voor Arti passende maatregelen getroffen. De komende tijd is Arti open voor tentoonstellingsbezoek op de bovenzalen en lunch en diner. Dit alles op reservering. 

Vooralsnog vinden er in Arti geen activiteiten van de sociëteitscommissie plaats. Exposities zullen te zien zijn, maar de komende maanden even zonder onze gebruikelijke openingsfeesten. 


RESERVEREN VOOR TENTOONSTELLINGEN ÉN LUNCH/ DINER
Een bezoek aan Arti kan de komende tijd alleen op reservering. De komende twee weken zitten medewerkers telefonisch voor u klaar op onderstaande data om uw reservering (datum en tijdstip) te noteren. Voor tentoonstellingsbezoek op de bovenzalen en lunch / diner in de sociëteit moet apart gereserveerd worden. Arti kan alleen toegang verlenen aan personen zonder symptomen passend bij COVID-19 en personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn. In een kort vragenlijstje aan de telefoon gaan wij dit met u na. 

Voor een reservering voor de tentoonstelling of lunch/ diner kunt u de komende twee weken op de volgende data en tijdstippen bellen
Dinsdag tot en met vrijdag van 13-17 uur voor de sociëteit
Dinsdag tot en met zondag van 13-17 uur voor tentoonstellingen

Met  nummer 020-6245134. Voor reserveren sociëteit kies voor optie 4  ‘sociëteit’ Voor reserveren tentoonstelling a Doodle a Day…kies dan in het keuzemenu voor optie 5 ‘tentoonstellingsbalie en algemene informatie’. 

TAFELSCHIKKING EN ROUTE
Om te kunnen voldoen aan de “anderhalve meter maatschappij” hanteert Arti een maximaal aantal bezoekers van aan de sociëteit (25 personen) en tentoonstellingszalen (25 personen)  Binnen het gebouw hanteren we bepaalde looproutes en in de sociëteit is de tafelschikking ruimer van opzet om iedere bezoeker prettig de ruimte te bieden. Voorlopig kunt u niet zelf een tafel uitkiezen, maar wordt u geplaceerd. De tentoonstelling Beautiful Square van Jacques Meijer is vanaf uw tafel te aanschouwen. 

GEZONDHEID EN HYGIËNE
Arti zorgt op diverse punten in het pand voor desinfecterende handgel. Betalingen voor lunch/ diner of tentoonstellingsbezoek kunnen ter plaatse alleen met pin worden gedaan (bij voorkeur contactloos) 
Naast dat Arti de RIVM regels in acht neemt en toepast, vertrouwen wij ook op uw verantwoordelijkheidsgevoel aangaande de huidige regelgeving.  

Wij zien er heel erg naar uit jullie weer te mogen ontmoeten in Arti! 

* mocht tijdens de persconferentie op 20 mei van premier Rutte een wijziging op deze datum komen, dan informeren wij u daarover. 

Bericht vanuit het bestuur

Beste leden,

Na het formele bericht over de sluiting van Arti, willen  we onze leden als bestuur veel sterkte wensen met de komende periode. We bevinden ons in een onvrijwillige retraîte en het is moeilijk te overzien hoe dit zich de komende periode zal ontwikkelen.Voor de leden die alleen wonen, tot de kwetsbare groep behoren en/of weinig familie hebben, is dit een hele moeilijke opgave. We hopen op solidariteit van leden onderling. Mocht iemand een dringende hulpvraag hebben, schroom niet en gebruik daarvoor de ledenpagina van Arti. Mocht het te persoonlijk zijn voor FB, mail dan naar arti@arti.nl, dan kijkt de werkorganisatie of en hoe wij u bij kunnen staan. 

Veel sterkte, pas goed op jezelf en we hopen elkaar gauw weer in goede gezondheid te ontmoeten!

ARTI ET AMICITIAE T/M 20 MEI GESLOTEN

ARTI ET AMICITIAE T/M 28 APRIL GESLOTEN 

Beste leden van Arti, 

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus sluit Arti et Amicitiae haar deuren tot en met 20 mei 2020.

De tentoonstellingen Ongemakkelijk // Awkward en Beautiful Square zijn de komende weken niet te zien, maar we zullen deze shows digitaal aandacht geven.  

Mocht u vragen hebben: u kunt ons bereiken via arti@arti.nl 
Mocht u online met andere leden van Arti van gedachten willen wisselen, dat kan op de ledenpagina van Arti op facebook via deze link 

Pas goed op uzelf en op elkaar. 

Met hartelijke groet, 
Bestuur en medewerkers Arti et Amicitiae

AFGELAST: OPENING TENTOONSTELLING ONGEMAKKELIJK

AFGELAST: OPENING TENTOONSTELLING ONGEMAKKELIJK OP VRIJDAG 13 MAART 20-22 UUR

Arti et Amicitiae volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM, de overheid en de Gemeente Amsterdam met betrekking tot het coronavirus. Aan de hand daarvan is de conclusie van het bestuur en de zakelijke leiding dat de opening van de tentoonstelling Ongemakkelijk op vrijdag 13 maart van 18 – 20 uur NIET door kan gaan.

In plaats daarvan is de tentoonstelling vanaf zaterdag 14 maart op reguliere tijden geopend. Ook de sociëteit hanteert reguliere openingstijden:

Tentoonstellingen op de zalen
Dinsdag t/m zondag van 12-18 uur
Sociëteit
Maandag t/m vrijdag van 12 – 23 uur ( na 17 uur alleen voor leden)

Wij adviseren onze oudere leden en mensen met verkoudheids- of griepklachten thuis te blijven. Ook medewerkers met verkoudheidsklachten of andere milde klachten werken thuis. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen via de mail en de website.


De werkorganisatie en het bestuur van Arti et Amicitiae zijn zich bewust van het coronavirus en hanteren binnen Arti et Amicitiae het volgende protocol (voorgeschreven door het RIVM en de GGD)

 • Geen handen schudden voorlopig
 • Gepaste afstand houden
 • Extra aandacht besteden aan het handen wassen.
 • In elleboog hoesten of niezen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken die na 1x gebruik worden weggegooid.

MOCHT U ZELF GRIEPACHTIGE VERSCHIJNSELEN HEBBEN, DAN GELDT HET VOLGENDE ADVIES:

Neem telefonisch contact op met huisarts of de lokale GGD als u:

 • Koorts hebt boven de 38 graden met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus: (China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan), Singapore, Zuid-Korea, Iran, Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto)
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.
 • Uw huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Vanzelfsprekend geldt dat in bovenstaand geval wij zowel van onze medewerkers als gasten verwachten, dat zij thuis blijven totdat zij meer duidelijkheid hebben.

Heeft u klachten en bent u de afgelopen twee weken nog in Arti geweest? Dan verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te stellen via 020-6245134

Protocol Corona / Covid 19

Sinds het Coronavirus zijn intrede heeft gedaan in Nederland, krijgen ook wij af en toe vragen van gasten.

De werkorganisatie en het bestuur van Arti et Amicitiae zijn zich bewust van het coronavirus en hanteren binnen Arti et Amicitiae het volgende protocol (voorgeschreven door het RIVM en de GGD):

 • Geen handen schudden voorlopig
 • Gepaste afstand houden
 • Extra aandacht besteden aan het handen wassen.
 • In elleboog hoesten of niezen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken die na 1x gebruik worden weggegooid.

Wij vragen aan leden en bezoekers van Arti om eenzelfde alertheid in acht te nemen.

MOCHT U ZELF GRIEPACHTIGE VERSCHIJNSELEN HEBBEN, DAN GELDT HET VOLGENDE ADVIES:

Neem telefonisch contact op met huisarts of de lokale GGD als u:

 • Koorts hebt boven de 38 graden met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus: (China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan), Singapore, Zuid-Korea, Iran, Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto)
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.
 • Uw huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Vanzelfsprekend geldt dat in bovenstaand geval wij zowel van onze medewerkers als gasten verwachten, dat zij thuis blijven totdat zij meer duidelijkheid hebben.

Heeft u klachten en bent u de afgelopen twee weken nog in Arti geweest? Dan verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te stellen via 020-6245134

Arti dinsdag 10 maart tot 17 uur gesloten

Beste lezer,

Op dinsdag 10 maart is de sociëteit van Arti tot 17 uur gesloten. Op deze dag serveren wij dus geen lunch. Om 17 uur gaan we open voor het diner voor leden van Arti et Amicitiae. Onze excuses voor het ongemak

Articula 15

Articula 15 is uit.
De leden maken Arti, nu ook op zaal. Nog even toont de Salon wat de productie uit 2019 is van de eigen Arti-kunstenaars. Daarna laten vijf verschillende invullingen van de Open Call zien welke ideeën de leden hebben en waartoe die leiden. Daarover meer in Articula 15.
Maar in hetzelfde nummer ook een terugblik: 25 jaar Joep Baaij in Arti. Plus dertig jaar Artikoor en even lang de beelden in de sociëteit en de replica’s aan de gevel. En wat gebeurde er nu precies in 1941? Tenslotte blijkt het vijftien jaar geleden dat Yvonne Vel, zowel actief Artilid als door een ongeluk buiten haar wil om Bekend Nederlander, overleed. Mark van Hugten herdenkt haar met liefde.

Klik hier voor Articula 15

Articula 14

Articula 14
Waar vindt men Suriname aan het Rokin? Waar werd het eerste Rookhol een Kunstlokaal en waar verbroedert de Museumnacht?
In Arti.

ARTICULA 14 bericht er over

Plus het ware verhaal over de Koninklijke of Arti Medaille. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen en hoe een particulier damesinitiatief jonge kunstenaars steunt.

ARTICULA 14 VOOR AL UW NIEUWS OVER ARTI ET AMICITIAE

VACATURE: 1e medewerker bediening

1e Medewerker bediening. (3 a 4 diensten en voorkomende weekendpartijen)

Jij bent op zoek naar een horecafunctie in de culturele sector. Je vindt het leuk om naast het uitvoeren van diner- en weekendpartijen, in een historische en culturele omgeving eindverantwoordelijk te zijn voor je shift.

Trefwoorden: dienstverlenend, communicatief, coördinerend, oplossingsgericht en flexibel; ervaring in een soortgelijke functie; affiniteit met kunst en kunstenaars, geen must, wel een pré. Heb je zin om ons team te komen versterken?

Stuur je motivatie en C.V. naar kaj@arti.nl. Voor meer informatie zie www.arti.nl of bel020 623995 en vraag naar Kaj Kraaij. 

Exposeren in de ArtSpace

De voormalige rookruimte van de sociëteit van Arti et Amicitiae is beschikbaar voor tentoonstellingen als de ArtSpace. Hiermee biedt het bestuur van Maatschappij Arti et Amicitiae een platform aan de leden kunstenaar van Arti et Amicitiae om hun werk te tonen in een toegankelijke en sfeervolle ambiance. Alleen leden Kunstenaar van Arti et Amicitiae kunnen deelnemen aan de ArtSpace.

Voor beschikbaarheid en data kun je contact opnemen met Dirk Jan Jager, kunstenaarslid en coördinator van de ArtSpace via info@dirkjanjager.nl

Verzekering
De tentoongestelde werken vallen niet onder de verzekering van Arti. Arti stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van geëxposeerde werken.

Expostietijden en -duur
De expositie tijden van de ArtSpace worden in overleg bepaald en vallen alleen tijdens de reguliere openingstijden van de sociëteit van Arti (maandag tot en met donderdag van 12:00 – 23:00). De ArtSpace is dientengevolge in het weekend niet toegankelijk voor publiek. Een expositie in de ArtSpace van Arti kan maximaal 2 weken duren. De ArtSpace dient op vrijdag om 17:00 leeg te worden opgeleverd. Bij een 2 weekse verhuur kan het voorkomen dat, in het geval van een opening of een feest op de vrijdag, er in de avond meubels in de ruimte moeten worden geplaatst. De opening van een expositie vindt plaats op maandagen.
Op zaterdag en zondag gaat de commerciële verhuur van de sociëteit altijd voor. Indien er een expositie gebouwd staat in de ArtSpace ten tijde van een commerciële verhuur, kan het voorkomen dat werken in het weekend moeten worden verhangen/herplaatst. Exposant kan gevraagd worden daarbij aanwezig te zijn om werken te verhangen/te verplaatsen.

Veiligheid
De ArtSpace is, naast expositieruimte, ook een officiële vluchtroute. De doorgang mag dientengevolge op geen enkele manier geblokkeerd zijn door obstakels, zoals bijvoorbeeld drie dimensionale werken of meubilair. Driedimensionale en zware voorwerpen mogen alleen geplaatst worden in overleg met en met toestemming van de Technische Dienst en op de plaats die de Technische Dienst aanwijst.

Opbouw
Exposant is volledig zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de ArtSpace.
Boren in de muren, vloer of plafond van de ArtSpace is niet toegestaan. Bij het ophangen van zwaardere werken moet eerst toestemming worden gevraagd aan de Technische Dienst van Arti. Er mogen geen (kleur)aanpassingen aan de kozijnen, muren, vloer en verlichting plaatsvinden

Afbouw
Na Afloop van de expositie dient de ruimte weer schoon en in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Dit betekent dat alle kunstwerken de laatste dag van de expositie zijn verwijderd en dat uiterlijk voor 12 uur de volgende werkdag de muren in oorspronkelijke staat worden teruggebracht, dat wil zeggen gaatjes gedicht en bijgeverfd. Materialen hiervoor zijn op te vragen bij de Technische Dienst.

Transport
Exposant verzorgt en betaalt zelf het transport van geëxposeerde werken. Arti is niet aansprakelijk voor schade en of diefstal van werken tijdens transport.

Kosten
De huurprijs voor de ArtSpace bedraagt €10,- excl. btw, per dag, voor aanvang van de opbouw van de expositie te voldoen door middel van de door Arti per mail toegezonden factuur. Bij afzegging worden administratiekosten à €3,- per expositie dag in rekening gebracht.

Catering
Het is niet toegestaan om zelf bier, wijn, sap en overige consumpties etc. mee te nemen tijdens de opening van de expositie en als de sociëteit is geopend. Consumpties dienen te allen tijde te worden afgenomen van de sociëteit. Consumpties worden direct na afloop van een expositie-dag afgerekend aan de bar van de sociëteit. Exposant dient zelf met gasten te communiceren of zij op rekening van exposant drinken of direct afrekenen aan de bar. Exposant geeft dit ook door aan de bedrijfsleider van de sociëteit, Kaj Kraaij, of aan de dienstdoende barmedewerker.
Indien exposant consumptiebonnen wil geven aan bezoekers, kunnen deze uitsluitend afgenomen/gekocht worden aan de bar van Arti. Een consumptiebon kan worden ingewisseld voor een pils (een gewoon tapbiertje), huiswijn, maltbier, koffie of thee. Speciale dranken, zoals bijvoorbeeld witbier, bock bier, een Duvel, sterke drank of een andere wijn dan huiswijn, dienen apart te worden afgerekend aan de bar dan wel aangeslagen op rekening van de exposant. NB: consumptiebonnen zijn nooit gratis voor de opening van de Art Space en worden altijd aangeslagen op de rekening van de exposant.

Publiciteit
De tentoonstellingen in de ArtSpace worden aangekondigd op de website van Arti en in de wekelijkse e-mail. De kopij hiervoor dient uiterlijk halverwege de maand voorafgaande aan de maand waarin geëxposeerd wordt aangeleverd te worden bij de Pr-medewerker van Arti. De exposant is zelf verantwoordelijk voor aanlevering van het juiste materiaal volgens de juiste richtlijnen en het versturen van digitale of gedrukte uitnodigingen en vermelding in de diverse agenda’s.

Verkoop van werk
De opbrengst van eventuele verkopen is geheel voor de kunstenaar. Arti berekent geen provisie.

Spreekuur Johanna Somers


Woensdag 10 juli is het laatste spreekuur van Johanna Somers voor de zomer.
Op woensdag 4 september vind het eerste spreekuur van het nieuwe seizoen plaats tussen 18 en 20 uur.

Articula 12 is uit

Articula 12

Wie is toch die man die de selectie maakt voor de exposities in de sociëteit? En waarom hingen de wanden daar de laatste weken vol met Spaanse Agitprop? Het antwoord op deze vragen leest u in Articula 12, geheel vernieuwd en nu nog makkelijker om te slaan. Bovendien een indringend beroep van Edu Braat op de kunstlievende leden in dit nummer: word wakker en maak de kwalificatie ‘kunstlievend’ waar!

En alsof dit nog niet voldoende stof tot lezen en overdenken biedt ook nog bijdragen over Julia Winter, de Salon, de opdrachten die Madeline Maus wist te verwerven naar aanleiding van haar deelname aan de nieuwe-ledententoonstelling Update 2018, en een kennismaking met de sociëteitscommissie. Plus columns van Frans Lasès, Ria Stork en Roelof van Gelder en tekeningen van Peter van Hugten. KLIK VOOR ARTICULA ———>  Articula 12_2019

Vacature: 1e medewerker bediening

VACATURE: 1E MEDEWERKER BEDIENING

Maatschappij Arti et Amicitiae is een vereniging van kunstenaars en kunstlievende leden in het hart van Amsterdam. Daartoe behoort een sociëteit die met zijn historisch interieur beschikt over horecafaciliteiten voor de leden en hun introducées. In Arti worden kunst en vriendschap gevierd met borrels, luch&diner,spannende exposities en goede feesten. ADE, museumnacht en IDFA zijn terugkerende evenementen in onze sociëteit.

Maatschappij Arti et Amicitiae zoekt voor de dagelijkse horeca uitvoering van haar sociëteit een

1e Medewerker bediening. (3 a 4 diensten en voorkomende weekendpartijen)

Jij bent op zoek naar een horecafunctie in de culturele sector. Je vindt het leuk om naast het uitvoeren van diner- en weekendpartijen, in een historische en culturele omgeving eindverantwoordelijk te zijn voor je shift.

Trefwoorden: dienstverlenend, communicatief, coördinerend, oplossingsgericht en flexibel; ervaring in een soortgelijke functie; affiniteit met kunst en kunstenaars, geen must, wel een pré. Heb je zin om ons team te komen versterken?

Stuur je motivatie en C.V. naar kaj@arti.nl. Voor meer informatie zie www.arti.nl of bel

020 623995 en vraag naar Kaj Kraaij. Beeld: Cleo Campert, Museumnacht in Arti 2017

gravures, etsen en litho’s te koop

Art for sale
Aan de balie van de tentoonstellingen is een aantal oude prenten te koop in verschillende formaten. Het gaat om gravures, etsen en litho’s die door Arti zijn uitgegeven in de jaren 1929-1963. Prijzen variëren van € 25,- tot € 60,- . Arti-leden krijgen 25% korting. U kunt ze bekijken op een foto-display op de balie.

Vrijwilligers worden in Arti?

Arti et Amicitiae zou niet kunnen bestaan zonder de enthousiaste inzet van onze leden!

Een gastvrije ontvangst, een grandioze programmering, een vlekkeloos verlopen opening: onze leden maken het mogelijk. Bent u lid en wilt u zich ook inzetten voor uw vereniging? Dat vinden wij fantastisch.

Er is altijd ruimte voor gastvrouwen en gastheren voor de tentoonstellings-balie en ontvangst in de sociëteit, vormgevers en fotografen voor Articula, en commissieleden.

Bent u geïnteresseerd in hedendaagse kunst en draagt u Arti een warm hart toe, meldt u dan aan!

En er staat staat altijd iets tegenover! jaarlijks een gezellig vrijwilligersdiner en bovenal een prachtige werkplek in hartje Amsterdam. Voor meer informatie neem contact op met Johanna Somers, johanna@arti.nl

Articula 11 is uit

RAQUEL VAN HAVER, jongste kunstenaarslid van Arti, doet het Stedelijk op zijn grondvesten schudden, zo zwaar en zo indrukwekkend zijn haar driedimensionale schilderijen. PETER VAN HUGTEN vertelt hoe het is om veertig jaar voor de krant te tekenen en Frans Lasès herinnert zich hoe het was om onder de dekens te tekenen. De Buning Brongersprijs voor een trui: WOUTER PAIJMANS, een van de zes laureaten, verbaast zich. Els Verhaak zet vader Frans en broer Maarten in het zonnetje. Dat alles en een fotoreportage van Kees Funke Küpper over de zeer geslaagde MUSEUMNACHT van 3 november in het nieuwe nummer van ARTICULA. Meer dan 20 pagina’s leesstof om de donkere dagen rond Kerst en Nieuwjaar een kleurtje te geven.  ———————–> Articula 11

Spreekuur Johanna Somers

Johanna Somers, zakelijk leider van Arti et Amicitiae, houdt op woensdagavonden van 18-20 spreekuur voor leden.

Het eerste spreekuur van 2019 vindt plaats op woensdag 19 januari.
2 en 9 januari is Johanna door omstandigheden verhinderd.

Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen

​Beste lezer, in verband met de feestdagen zijn de openingstijden van Arti anders dan u gewend bent.

Donderdag 20 december is de sociëteit overdag gesloten i.v.m. besloten kerstdiner
Vrijdag 21 december is de sociëteit vanaf 12 uur geopend, maar wordt er geen lunch geserveerd. ’s Avonds is er dinerbuffet i.v.m. de opening van De Salon.
24,25, 26, 30, 31 december en 1 januari is Arti gesloten (sociëteit en tentoonstellingszalen)
Arti open: 27 en 28 december van 12-18 uur ( sociëteit en tentoonstellingszalen)

Arti et Amicitiae wenst u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Articula 10 is uit

Articula 10 is uit!
Beton, een vooral zakelijk en onverwoestbaar materiaal, maar dat in de handen van Marina van der Kooi uitgangspunt is voor een nieuwe beeldhouwkunst. Arti et Amicitiae, 19e eeuws Latijn dat nu de basis vormt voor een vereniging die leden samenbrengt uit alle windstreken. En lukt dat? Vier kunstenaars met een niet-Hollandse achtergrond geven hun ervaringen weer. Nieuwe leden hebben zich dit voorjaar gepresenteerd in Update 2018. Enigen van hen vertellen wat die tentoonstelling hun gebracht heeft.

Lees het in Articula 10

Vacature 1e medewerker bediening

1e medewerker bediening gevraagd

Maatschappij Arti et Amicitiae is een kunstenaarsvereniging en tentoonstellingsruimte. Met 1500 leden en vele bezoekers aan de hedendaagse kunsttentoonstellingen en events
(zoals Museumnacht en Amsterdam Dance Event) is Arti een levendige culturele instelling. Arti is gevestigd in een monumentaal pand in hartje Amsterdam.

De sociëteit beschikt over horecafaciliteiten en is open voor lunch, diner en partijen.
Voor de dagelijkse horeca uitvoering van haar sociëteit zoeken wij een

1e Medewerker bediening.
(3 a 4 diensten en voorkomende weekendpartijen)

Jij bent op zoek naar een horecafunctie in de culturele sector. Je vindt het leuk om naast het uitvoeren van diner- en weekendpartijen, in een historische en culturele omgeving eindverantwoordelijk te zijn voor je shift.

Trefwoorden:

 • dienstverlenend, communicatief, coördinerend, oplossingsgericht en flexibel
 • ervaring in een soortgelijke functie
 • affiniteit met kunst en kunstenaars, geen must, wel een prae

Heb je zin om ons team te komen versterken? Stuur je motivatie en C.V. naar kaj@arti.nl
Voor meer informatie zie www.arti.nl of bel 020 623995 en vraag naar Kaj Kraaij