Stage Sales en Marketing

Stage Sales en Marketing bij Arti et Amicitiae

Maatschappij Arti et Amicitiae, Arti wàt? Arti et Amicitiae, voor de kunst en de vriendschap, is
de grootste vereniging van en voor beeldende kunstenaars en kunstliefhebbers in Nederland, aan het Rokin in Amsterdam.

Arti is een tentoonstellingsruimte, een prachtig monumentaal grand café, een toplocatie voor presentaties, lezingen, lunches, recepties en feesten en een trouwlocatie ineen.

Wat zoeken wij
Wij zoeken voor onze commerciële kant, het uitbaten van de lunch in ons grand café, de commerciële verhuur van onze sociëteit in de weekenden en de incidentele verhuur van de expositiezalen, een gedreven marketing specialist in wording. Jij kan voor je afstuderen voor ons een concreet marketingplan schrijven voor de commerciële uitbating van ons monument, met een SWOT analyse en praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Wat ga je doen?
● Onderzoek doen naar de commerciële mogelijkheden van onze locatie, binnen de
beperkingen van onze vereniging
● Een concreet en praktisch marketingplan schrijven voor onze commerciële
activiteiten, om deze naar een hoger plan te kunnen tillen.

Jouw Profiel
● Jij bent een ambitieuze derde- of vierdejaars HBO student marketing en sales.
● Je bent realistisch, maar hebt ook het lef om met gedurfde voorstellen te komen
● Je hebt gevoel voor commercie en weet ideeën doordacht om te zetten naar concrete
marketing- en reclame campagnes en acties.
● Je hebt zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
● Je hebt een enthousiaste en positieve instelling
● Je bent in het voorjaar van 2018 beschikbaar om stage te lopen.

Wat bieden wij?
● veel ruimte voor initiatief en ideeën
● een stagevergoeding
● een bijzondere en inspirerende werkplek aan het Rokin in Amsterdam
● goede begeleiding
● een heerlijke lunch in onze prachtige sociëteit
● gratis deelname aan al onze activiteiten

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je motivatiebrief en cv ter attentie van Johanna
Somers onder vermelding van ‘Stagiair(e) Sales en Marketing’,naar kantoor@arti.nl

De Nieuwe 38

Er is geen groter plezier dan het genot van een nieuwe waarheid. Samenwerking met de programmacommissie heeft een nieuwe waarheid aan het licht gebracht: dit nummer gaat over de waarheid! Kunst is dé plek van de waarheid of beter gezegd: de plek waar de filosofie zich geconfronteerd ziet met de ‘waarheid over de waarheid’

Lees hier de De Nieuwe 38

Nieuwjaarsbericht van de voorzitter

N I E U W J A A R S B E R I C H T  2018  van de voorzitter

Geachte Arti leden;

In de eerste plaats wens ik u allen een gezegend 2018, het jaar van de hond, en het element Aarde.

Moge 2018 voor ons allen een jaar worden waarin Arti een spil blijft binnen het kunstenveld van Amsterdam, waar mensen met vreugde naar toe gaan en zich verheugen elkaar te ontmoeten. En waarin vooral de liefde voor de kunst het boventouw blijft voeren terwijl de transitie van de klassieke ledenvereniging Arti naar een netwerk organisatie die betekenis heeft voor het kunstenklimaat in de stad en voor haar leden, zich voltrekt. Mijns inziens bepaalt de motivatie en sfeer van een plek in hoge mate of en waarom mensen er naar toe gaan.

Bij transities horen vragen als: waar staat Arti voor? Hoe verhouden de diverse geledingen binnen Arti zich ten opzichte van elkaar en naar de buitenwereld?

Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen er die van belang zijn voor de cultuursector en hoe is dit terug te vinden in onze exposities en activiteiten?

Een ander belangrijk aspect is de samenstelling van de leden en de organisatie zelf. Wat voor ‘bloedgroepen’ zijn de kunstenaarsleden en de kunstlievende leden, en hoe kunnen we samen een sterk team vormen? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar blijven versterken, en hoe kunnen we i.s.m. de werkorganisatie nog beter voorzien in die diverse behoeftes?

Wat hebben we in 2017 bereikt?

In 2017 is er door ons als bestuur hard gewerkt aan de vertaalslag van visie en strategie naar de inzet van de beschikbare middelen om die doelstellingen te bereiken. In samenwerking met de nieuwe zakelijk leider zijn er noodzakelijke bezuinigingen doorgevoerd door o.a:

 • de tijdelijke verhuur tot 1 july 2019 van de beneden etage van Rokin 114;
 • overstap naar Google Apps, een goedkoper cloud based office system;
 • kostenbesparing door de uitnodigingen voor de ALV niet meer te laten drukken en envelopperen, maar digitaal te versturen;
 • efficientere inzet door meer begeleiding van het personeel.

 

Arti = beleving = inspiratie = participatie
In 2017 zijn middels zeer diverse exposities van hoge kwaliteit weer veel mensen bereikt. Een kleine greep als voorbeeld:

A minor state of FLUX-

My future is in my past and my past is my present – Art and Activism
PERMANENT REPETITION- THE INFINITY GAMES-
PETER ZEGVELD: LichtVal-
Cartooning Syria
Museumnacht-
CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF LANGUAGE

Arti staat voor beleving en participatie. In het verlengde van het koersrapport is er een visiestuk geschreven.

 • Arti kiest voor een actief en herkenbaar programmeringsbeleid in haar tentoonstellingszalen.
 • Daarin spelen zowel het lokale als het mondiale een grote rol.
 • De komende jaren verkent Arti de mogelijkheid om meer subsidie aan te vragen voor activiteiten en exposities bij verschillende fondsen.
 • De dynamisering van Arti als ‘levende’ kunstplek wordt verder uitgewerkt in projecten, lezingen, performances en (internationale) uitwisselingen.

Zakelijk beleid
Door de zakelijk leider is er een zakelijk beleidsplan geschreven.
Er zullen de komende jaren investeringen moeten worden gedaan, en op verschillende gebieden kosten besparende maatregelen moeten worden genomen.

 • De zaalverhuur is daarbij een belangrijke bedrijfsactiviteit, want we krijgen geen subsidies en moeten de inkomsten voor een deel genereren uit zaalhuur. Van dat geld kunnen we de beschikbare budgetten voor programmering verhogen. Arti intensiveert de komende jaren periodes van de externe verhuur van de (expositie)zalen door betere en actievere promotie van deze mogelijkheid. Hierbij wordt gezocht naar huurders die ruimte nodig hebben voor kunst en cultuur gerelateerde zaken.  
 • Arti zet de komende jaren in op een zo efficiënt mogelijk inkoop- en personeelsbeleid. Het succesvol uitbaten van de sociëteit is binnen de relatieve beslotenheid en huidige vergrijzing niet eenvoudig. De consumptie van de leden loopt terug. De komende jaren gaat Arti voort op de ingeslagen weg en neemt zowel kosten besparende als inkomsten verhogende maatregelen om het verlies van de sociëteit terug te dringen. Daarnaast maakt de sociëteit volop ruimte voor het organiseren van kunst gerelateerde evenementen, feesten en activiteiten van de sociëteitscommissie.
 • Sinds oktober 2017 is er een nieuw, minder foutgevoelig kassasysteem die verbetert ook de financiële controle op de kassahandelingen.
 • ook is er een nieuwe geluidsinstallatie geinstalleerd.
 • Er is een actieplan gemaakt om zowel de lunch van Arti, als de acquisitie van feesten en partijen op het weekend een grote boost te geven.
 • Tevens is er een start gemaakt met de organisatie van Club Arti feesten.

PR en Doelstellingen voor 2018
Voor grote PR campagnes is er nu geen budget, maar door gebruik te maken van elkaars netwerken kunnen we hopelijk toch een groter publiek bereiken. Daarvoor doe ik een beroep op u allen. Want in een contentrijke omgeving als Arti zijn er veel activiteiten die voor de media interessant (kunnen) zijn. Dus ik nodig u uit om uw contacten met pers en media voor Arti in te zetten en zodoende een ‘lean en mean’ strategie te initieren die aandacht genereert en niet veel tijd en geld kost.

Anno 2018 is het voor de nieuwe generatie minder voor de hand liggend om lid te worden van een vereniging. Uw hulp is ook essentieel om nieuwe leden te werven en aan het meer actief betrekken van de leden bij de activiteiten van Arti.

 

Wij continueren de samenwerking met initiatieven uit 2017:

– Samenwerking met Filosofie Oost-West;

-Contacten met de verschillende kunstopleidingen vernieuwen;

– Samenwerking met de SBK;

– Versteviging van de uitwisseling met De Kring, en de Grote industriele Club.

 

Percelen/onderhoud
Het door de Commissie van Bijstand eerder opgestelde rapport met noodzakelijk te restaureren onderdelen van het monumenten pand moet worden opgepakt.

– Dit betreft in eerste instantie het dak en het schilderwerk aan de buitenkant.

– De verduurzaming van het gebouw om te voldoen aan de hedendaagse eisen op

 het gebied van duurzaamheid en milieu.

Kunst, muziek, literatuur en filosofie komen in gevaar in een uitgesproken marktgerichte maatschappij waarin ook kunst vaak gereduceerd wordt tot verdienmodel. Maar dit zijn waarden die wij aan onze maatschappij verplicht zijn te bewaken en door te geven. Arti als geheel is deel van dat creatieve process,

waaraan alle geledingen binnen Arti bijdragen. Namens het bestuur van Arti spreek ik mijn dank uit voor jullie aandeel daarin.

Moge Arti in 2018 blijven excelleren door haar intense kunstactiviteiten ten behoeve van een creatief en volledig mensbeeld, en een meer verlichte maatschappij.

 

Babeth M. VanLoo

Voorzitter Arti et Amicitiae

 

De Nieuwe, kunstmagazine van Arti

De Nieuwe nummer 36 is uit! Met een keur aan beroemde en minder beroemde kunstenaars en schrijvers. Met als thema: het fysieke lichaam. Dat is natuurlijk een pleonasme. Maar dat mag de pret niet drukken. Kunstenaarsvereniging is ook een lichaam en misschien wel veel meer dan een lichaam. Klik hier  De Nieuwe 36

Achtergrondinformatie: De kunstenaar en zijn collectie.

Tentoonstellingen in de Sociëteit, jaarverslag 2015

De tentoonstellingsserie ‘Mijn Collectie’ in de Sociëteit is in 2015 gecontinueerd met de verzameling kunstwerken van Maartje Jaquet. De collectie is even veelzijdig als de kunstenaar, die filmt, tekent, les geeft en internationale projecten start. De rijke en jonge collectie die zich laat ‘lezen’ als een sprookje uit duizend-en-één nacht. Het geheel vertelt een verhaal , waarbinnen elke wand weer een nieuwe verhaal-laag toont en die lijn kan je in de werken doortrekken.

De periode tot de zomersluiting is overbrugd met de verzameling teksten afkomstig uit het Window Art Project van Edith Rijnja en Harald Schole. Geen kunstwerken aan de wanden, alleen tekst over kunst. Schrijvers, acteurs, kunstenaars, critici geven hun statement over de waarde van kunst. Op de oproep om ook een bijdrage te leveren zijn meer dan vijftig reacties gekomen. Een aantal zijn later gebruikt voor het Window Art Project, met dagelijks meer dan 15.000 passanten.
Het culturele seizoen startte met de tentoonstelling ‘40 kunstenaars zien Van Gogh’, de collectie van Cornel Bierens. Deze collectie als onderdeel van Het Gele Huis, een groot project over Vincent van Gogh, bestond als gedroomd concept en werd in de Sociëteit werkelijkheid. Op de oproep van Cornel Bierens en ondergetekende om deel te nemen kwamen bijna 100 kunstenaars van Zuid-Limburg tot noordelijk Groningen af. Twee levendige bijeenkomsten vormden de aftrap voor de tentoonstelling die door de media en honderden belangstellenden werd opgepikt. De activiteit krijgt een vervolg met een tentoonstelling ‘kijkdozen’ in MOTI, Breda.
Het jaar werd afgerond met de collectie van Petra en Ron Ruisendaal. De werken zijn geconcentreerd rond het oeuvre van Tini van Doornik, de moeder van Petra. Tini van Doornik was één van de eerste vrouwelijke kunstenaar-lid van Arti. De werken geven een indringend tijdsbeeld van Amsterdam en van haar reizen. Aan elk kunstwerk zit wel een anekdote gekoppeld. Omringd door werk van tijdgenoten is haar werk in de huiselijk sfeer van de Sociëteit getoond.

Het werk in de Sociëteit is niet gericht op verkoop. Er is geen galeriehouder aanwezig die een bezoeker opvangt. Er is wel sprake van belangstelling van potentiële kopers. Om dit aan te wakkeren heeft onder andere Cornel Bierens verschillende rondleidingen verzorgd en is in samenwerking met de sociëteitscommissie een lezing over Van Gogh gegeven.
Het doet ondergetekende en de collectioneurs een genoegen dat de tentoonstellingen in de Sociëteit als volwaardige activiteit worden meegenomen in de publiciteit van Arti. De collectioneur koopt soms nieuw werk aan om de verzameling als geheel beter te kunnen presenteren, laat werk restaureren, inlijsten en pakt alles zorgvuldig in voor transport. Alles bij elkaar opgeteld zijn het vaak kostbare tentoonstellingen.

Harald Schole, beeldend kunstenaar, onafhankelijk curator en adviseur kunstopdrachten

EenVandaag in Arti et Amicitiae

“Wij zijn hier bij Arti et Amicitiae, de kunstenaarsvereniging waar Breitner jarenlang lid was. Eigenlijk was het zijn tweede huiskamer” (…) “Breitner had hier in 1901 zijn eerste en enige solo-tentoonstelling.”
De redactie van EenVandaag maakte samen met Suzanne Veldink, conservator 19e eeuwse schilderkunst van Het Rijksmuseum, in het kader van de tentoonstelling “Breitner: meisje in kimono” een wandeling door Amsterdam op zoek naar de sporen van George Hendrik Breitner.

(vanaf minuut 26:22)
http://www.npo.nl/eenvandaag/17-02-2016/AT_2047467

de Nieuwe, het kunstmagazine van Arti, is uit!

de Nieuwe,  het kunstmagazine van Arti, is uit!
gratis verkrijgbaar op 300 cultuurplekken in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

LUST
prikkelende berichten uit de kunst

 

Met kunstenaarsbijdragen van Pierre Klossowski, Haye Smith, Larissa Kikol, Joep Neefjes en Café Lehmitz van Anders Petersen; een essay van Frank Lisser over het modernisme en de nazipropaganda. Fredie Beckmans wist de hand te leggen op een facsimile van het reis en teken dagboek Noa Noa van Paul Gauguin. Ine Dammers interviewde Kees van Leeuwen die in de ban is van schuilkelders, Alex de Vries verhaalt over het werk van Roland Sohier en Jan Maarten Voskuil schreef WOW !!! een stuk over de spiegelgladde beelden van West Coast kunstenaars.

In Amsterdam is de Nieuwe gratis verkrijgbaar bij Arti et Amicitiae, en bij
de Rietveld Academie, Rijksacademie, Mediamatic. de Appel, DasArts, Felix Meritis, De Balie, Vertigo, Stedelijk Museum, De Zwijger, W 139, Lloyd hotel, Ned Inst. Mediakunst, boekhandel Premsela, Nieuw Dakota, de Kunstkapel, Canvas, Torch Gallery en de Centrale Bibliotheek…

In Den Haag bij o.a. Stroom, galerie West, Heden, Haagse Kunstkring, Galerie
Nouvelle Image, galerie Ramakers, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, de Vrije Academie,  Gemeente Museum en Beelden aan Zee…

In Rotterdam bij o.a. NAI, Museum Boijmans, Willem de Kooning Academie, De Centrale bibliotheek aan de Hoogstraat., Westerpaviljoen, Coenen, Dudok, Hotel New York, WMDC, de Machinist, Bird (jazz), Info-Rotterdam, Restaurant Engels….

de Nieuwe #346 over lust als thema in de kunst
gratis verkrijgbaar op 300 cultuurplekken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Tapijt Barbara Broekman in het trappenhuis van Arti

In 2015 bestond kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae 175 jaar. Om dit te vieren, is aan kunstenaar en Arti-lid Barbara Broekman gevraagd een tapijt te ontwerpen voor het monumentale trappenhuis van Arti. Het tapijt markeert een bijzondere moment in de geschiedenis van Arti en gaat onderdeel uitmaken van de vaste opstelling van het interieur. Broekman bestudeerde de 175 jaar tellende historie van Arti en de representatie ervan. In de loper geeft Broekman als lid en textielkunstenaar haar visie op dit bijzondere instituut.

Een aankondiging voor de feestelijke onthulling volgt nog.

Arti wint tweede Prijs N8 Award

Yeah! Arti valt in de prijzen tijdens de N8 Award

Tijdens de uitreiking van de N8 Award 2015 heeft Arti et Amicitae de tweede prijs ontvangen voor het programma “Parallel Stories; van klokkenluider tot dromenduider.”
De jury was onder de indruk van de sterke doorlopende programmering van hoogstaande kunst, performances en acts.

De kunstenaar curatoren Arjen Lancel, Radek Vana en Frans Franciscus organiseerden
ook museumnacht 2012, 2013 en 2014 voor Arti. En kregen daarvoor 2 keer een Museumnacht Award.

IDFA “Docs for Sale” in Arti

IDFA-logo-2015-light-outline

Na de museumnachttentoonstelling “Parallel Stories” transformeert Arti tijdelijk tot het episch centrum van filmdistributeurs, kopers, acteurs en regisseurs.

Docs for Sale, de internationale (besloten) filmbeurs van het IDFA vindt van 20 tot en met 27 november plaats op de tentoonstellingszalen. De sociëteit is gewoon toegankelijk voor alle leden.Vrijdag 11 december opent de tentoonstelling Door Schildersogen 2 over alle tentoonstellingszalen.