Articula 23 is uit

December is Salon-maand en daarom pakt Articula, 23 uit met een ruim bemeten fotoreportage over de jaarlijkse productie van de Artileden. In hetzelfde nummer ook aandacht voor Buning Brongersprijswinnares Bobbi Essers. Johanna Somers, de vertrekkende zakelijk leidster van Arti, kijkt
terug op de zes jaar van haar bewind en Peter van Hugten en zijn kompaan Frans Lasès kondigen luid de boekpublicatie van hun rubriek ‘Het is gezien’ aan. Ook kijkt Articula terug op de ‘oorlogsexpositie’ en interviewt in dit verband de auteurs van een archiefstudie naar het optreden van het bestuur tijdens de tweede Wereldoorlog. Dat de discussie over goed en fout in de na-oorlogse jaren van Arti een andere wending kon nemen dan nu, laat het bizarre verhaal over het royementsvoorstel van kunstenaarslid Ton Meyer zien.