Arti vanaf 2 juni weer open

Beste Arti leden en geïnteresseerden, 

We zijn enorm verheugd te kunnen mededelen dat Arti et Amicitiae haar deuren vanaf dinsdag 2 juni weer opent voor tentoonstellingsbezoek en lunch/ diner*. Arti is nog altijd Arti, een prachtige plek voor de kunsten en verbondenheid tussen kunstenaars en kunstliefhebbers. Om een ieder een heel prettig en veilig bezoek aan Arti te kunnen bieden volgen we het protocol heropening musea en horeca en de richtlijnen van het RIVM en hebben voor Arti passende maatregelen getroffen. De komende tijd is Arti open voor tentoonstellingsbezoek op de bovenzalen en lunch en diner. Dit alles op reservering. 

Vooralsnog vinden er in Arti geen activiteiten van de sociëteitscommissie plaats. Exposities zullen te zien zijn, maar de komende maanden even zonder onze gebruikelijke openingsfeesten. 


RESERVEREN VOOR TENTOONSTELLINGEN ÉN LUNCH/ DINER
Een bezoek aan Arti kan de komende tijd alleen op reservering. De komende twee weken zitten medewerkers telefonisch voor u klaar op onderstaande data om uw reservering (datum en tijdstip) te noteren. Voor tentoonstellingsbezoek op de bovenzalen en lunch / diner in de sociëteit moet apart gereserveerd worden. Arti kan alleen toegang verlenen aan personen zonder symptomen passend bij COVID-19 en personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn. In een kort vragenlijstje aan de telefoon gaan wij dit met u na. 

Voor een reservering voor de tentoonstelling of lunch/ diner kunt u de komende twee weken op de volgende data en tijdstippen bellen
Dinsdag tot en met vrijdag van 13-17 uur voor de sociëteit
Dinsdag tot en met zondag van 13-17 uur voor tentoonstellingen

Met  nummer 020-6245134. Voor reserveren sociëteit kies voor optie 4  ‘sociëteit’ Voor reserveren tentoonstelling a Doodle a Day…kies dan in het keuzemenu voor optie 5 ‘tentoonstellingsbalie en algemene informatie’. 

TAFELSCHIKKING EN ROUTE
Om te kunnen voldoen aan de “anderhalve meter maatschappij” hanteert Arti een maximaal aantal bezoekers van aan de sociëteit (25 personen) en tentoonstellingszalen (25 personen)  Binnen het gebouw hanteren we bepaalde looproutes en in de sociëteit is de tafelschikking ruimer van opzet om iedere bezoeker prettig de ruimte te bieden. Voorlopig kunt u niet zelf een tafel uitkiezen, maar wordt u geplaceerd. De tentoonstelling Beautiful Square van Jacques Meijer is vanaf uw tafel te aanschouwen. 

GEZONDHEID EN HYGIËNE
Arti zorgt op diverse punten in het pand voor desinfecterende handgel. Betalingen voor lunch/ diner of tentoonstellingsbezoek kunnen ter plaatse alleen met pin worden gedaan (bij voorkeur contactloos) 
Naast dat Arti de RIVM regels in acht neemt en toepast, vertrouwen wij ook op uw verantwoordelijkheidsgevoel aangaande de huidige regelgeving.  

Wij zien er heel erg naar uit jullie weer te mogen ontmoeten in Arti! 

* mocht tijdens de persconferentie op 20 mei van premier Rutte een wijziging op deze datum komen, dan informeren wij u daarover.