A Minor State of Flux

vrijdag 10 maart 2017
t/m
zaterdag 15 april 2017

Zalen

Opening:
vrijdag 10 maart 2017 20:00u
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

A Minor State of Flux
10 maart – 15 april 2016

Isabelle Andriessen, Maria Barnas, Sean Hannan & Steven van Grinsven, Laurent-David Garnier, Paul Geelen, Roel Heremans, Bram de Jonghe, Lennart Lahuis, Eric Sidner, Sanne Vaassen, Robin Waart and Jee Young Sim.

‘A minor state of flux’ is een groepstentoonstelling met daarin werken waarin fluïditeit, rotatie en mutatie centraal staan. De tentoonstelling onderzoekt op spelende wijze, in een instabiele omgeving, de werkelijke reikwijdte van het waarnemingsvermogen. Wat registreren we? Wat zijn de processen en structuren die aan ons gezichtsveld voorbij trekken? Hoe bepalen we wat waardevol of waardeloos is wanneer altijd alles in beweging is, zelfs als we het niet opnemen? Zien we ooit hetzelfde schilderij meer dan eens wanneer de fysiologische, politieke en sociale omgevingsfactoren continue in transitie zijn? De werken in de tentoonstelling, gemeten langs een wetenschappelijke lat, geven op filosofische wijze gestalte aan deze vragen. Door de nadruk te leggen op de levensloop wordt voor het verwelkingsproces net zo’n belangrijke rol ingeruimd als voor de kiem die geboorte geeft aan het werk zelf. ‘A minor state of flux’ zoekt het spectaculaire in het ledige en is een pleidooi voor het omarmen van het vluchtige.

De tentoonstelling wordt wiskundig onderbouwd door een bijdrage van Giovanni Cina (PhD, UvA) waarbij middels categorietheorie de opeenvolging van levenscycli wordt weergegeven in een voortdurende zichzelf voedende structuur. De tentoonstelling wordt gecomplementeerd door een door Studio Roosje Klap vormgegeven publicatie met daarin tekst van Alix de Massiac.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Stichting Niemeijer Fonds, Stichting Stokroos, Arti et Amicitiae & Universtiteit van Amsterdam (UvA).