Paul Dikker

Paul Dikker

Paul Dikker viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum als schilder. Opgeleid aan de Rijksacademie en de Universiteit van Amsterdam (politicologie, cum laude), werkt hij de laatste jaren zowel in Nederland als in Noorwegen. In 2007 had hij een solotentoonstelling in IKM, onderdeel van het Oslo Museum. Een grote Noorse uitgeverij gaf een boek van hem uit. In 2013 stelde hij de groepstentoonstelling ‘Holland i Hardanger’ samen voor het Hardanger Folkemuseum.Meer dan voorheen gaat het hem om de verbeelding van de natuur als alomvattende aanwezigheid die ons menselijk begripsvermogen te boven gaat. Juist in de afwezigheid van vaststaande betekenissen ligt de uitdaging van het menselijk bestaan: de mogelijkheid om als individuen met een vrije wil ons leven zelf zin en betekenis te geven.

Met zijn avontuurlijke, formeel non-figuratieve schilderijen creëert Paul een veelzijdig, verrassend en open universum dat zich niet laat vangen in voor de hand liggende, alledaagse interpretaties en eendimensionale duidingen. Zijn werk is niet alleen een uitdrukking van zijn eigen individuele gesteldheid in verhouding tot de wereld om hem heen, maarbovenal een liefdevolle lofzang op de schoonheid en het mysterie van het leven in al zijn stille onbegrijpelijkheid.